Koho se týká EET

EET se týká všech fyzických a právnických osob, které jsou poplatníkem daně z příjmů a zároveň přijímají tržbu způsoby, které by měly být dle zákona o elektronické evidenci tržeb evidovány.

Evidované tržby jsou takové tržby, které:

  1. jsou uskutečněné v hotovosti, šekem, směnkou, stravenkou, platební kartou, přes online platební bránu a dalšími podobnými způsoby dle § 5 Zákona o evidenci tržeb.
  2. zakládají rozhodný příjem dle § 6 stejného Zákona o evidenci tržeb.

Rozhodným příjmem je příjem FO nebo PO z podnikání s výjimkou takových příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů, jsou ojedinělé, podléhají dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob.