Od kdy bude platit EET

Elektronická evidence tržeb bude implementována do praxe ve 4 fázích. V roce 2016 vstoupí v platnost pro pohostinství, hotely a stravovací zařízení. V roce 2017 pak pro maloobchodní a velkoobchodní prodejce. A nakonec v roce 2018 pro ostatní činnosti a vybraná řemesla a výrobní firmy.

  1. První fáze platí pro podnikatele a firmy poskytující stravovací, ubytovací a pohostinské služby. Tato fáze začíná 1.12.2016.
  2. Druhá fáze platí pro maloobchod a velkoobchod, začíná od 1.3.2017.
  3. Třetí fáze je platná pro všechny ostatní činnosti, tedy kromě těch, které jsou až ve 4. fázi. Budou sem patřit mimo jiné svobodná povolání, doprava či zemědělství. Třetí fáze bude platit od 1.3.2018.
  4. Čtvrtá fáze zahrnuje vybraná řemesla a výrobu. Platit by měla od 1.6.2018.